Pràctica notarial de jurisdicció

voluntària en matèria successòria

Geny 27, 2021

27 de gener de 2021 a les 19:30h Cinquè WebiNot Presentat per Raquel Iglesias Pajares Vicedegana del Col·legi de Notaris de Catalunya i com ponent Javier E. Satué de Velasco Notari de l’Escala.

El paper dels notaris en la solució de conflictes:

Mediació i Conciliació

Geny 20, 2021

20 de gener de 2021 a les 19:30h Quart WebiNot Presentat per José Alberto Marín Degà del Col·legi de Notaris de Catalunya i com ponent Antoni Bosch Carrera Notari de Barcelona.

L'article 28 de la Llei Hipotecària

La seva imprescindible i urgent reforma

Geny 13, 2021

13 de gener de 2021 a les 19:30h Tercer WebiNot Presentat per José Alberto Marín Degà del Col·legi de Notaris de Catalunya i com ponent Josep M. Valls Xufré Notari de Barcelona.

CNC