Dret de separació del soci en les societats mercantils

Novembre 24, 2021

24 de novembre de 2021 a les 19:30h Dret de separació del soci en les societats mercantils. Presentat per Albert Domingo Castellà Tresorer de la Junta Directiva del Col·legi Notarial de Catalunya i com a ponent Alfonso Romero Carrillo de Mendoza Notari de El Vendrell

Introducció a la monografia: “Las garantías en el Derecho Mercantil: Problemática actual” - La prenda a Catalunya. Problemes relatius a la Llei aplicable i les especialitats jurídiques.

Novembre 17, 2021

17 de novembre de 2021 a les 19:30h Introducció a la monografia: “Las garantías en el Derecho Mercantil: Problemática actual” - La prenda a Catalunya. Problemes relatius a la Llei aplicable i les especialitats jurídiques. Presentat per Raquel Iglesias Pajares Vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya i com a ponents Blanca de la Cámara Entrena Secretària i editora de la Revista “Cuadernos de Derecho y Comercio” i Víctor J. Asensio BorrellasSecretari de la Junta Directiva del Col·legi de Notaris de Catalunya

INDIP - Successions internacionals. Jurisprudència del TJUE i doctrina de la Direcció General

Novembre 10, 2021

10 de novembre de 2021 a les 19:30h INDIP - Successions internacionals. Jurisprudència del TJUE i doctrina de la Direcció General Presentat per Pablo Vázquez Moral Censor de la Junta Directiva del Col·legi de Notarial de Catalunya i com a ponents Beatriz Añoveros Terradas Catedràticade Dretinternacional privat de la Universitatde Barcelona i Cristina González Beilfuss Catedràticade Dretinternacional privat de la Universitatde Barcelona.

CNC