ÍNDEX

Data Títol Ponents
20/10/2021 Competència internacional en els expedients notarials Pablo Vázquez Moral
13/10/2021 El paper del Notari en la contractació amb consumidors(aspectes ètics) Albert Domingo Castellà
08/09/2021 Reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat pel Decret Llei 19/2021 Martín Garrido Melero
30/06/2021 Presentació del llibre: "La descripción de la finca en la Escritura Pública" Víctor Esquirol Jiménez
16/06/2021 Presentació del llibro: "El Contrato de Crédito Inmobiliario" Antonio Ángel Longo Martínez
09/06/2021 La intervenció notarial en la Directiva de Digitalització del Dret de Societats José Carmelo Llopis Benlloch
02/06/2021 Presentació del llibre: La Compravenda Immobiliària Escriptura pública i inscripció registral Javier Micó Giner
26/05/2021 Dissolució i liquidació de societats. Visió pràctica Blanca de la Cámara Entrena
19/05/2021 Les arres en el Codi Civil de Catalunya: Perspectiva Fiscal i Civil Enric Brancós Nuñez
12/05/2021 Actes Telemàtiques:Cauteles i pràctica Pedro Moro García
05/05/2021 Expedient matrimonial doctrina de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública José Alberto Marín Sánchez i Raquel Iglesias Pajares
28/04/2021 Parelles de fet i llibertat individual. Pluralitat legislativa i pactes successòris amb element internacional Jesús Julián Fuentes Martínez
21/04/2021 Dos anys de la Llei de contractes de crèdit immobiliari: qüestions resoltes i qüestions per resoldre Antonio Ángel Longo Martínez
14/04/2021 HPO. Qüestions en disputa i crítiques Ángel Serrano de Nicolás
07/04/2021 La inscripció de la representació gràfica de la finca: per què no hauria ser un problema sinó un avantatge?” Víctor Esquirol Jiménez
24/03/2021 La subhasta voluntària Tomás Viña Almunia
17/03/2021 Titularitat real: un repàs necessari als seus fonaments. Present i futur Pedro Rincón de Gregorio
10/03/2021 Expedient de reclamació de deutes no contradits Silvia Martínez Carnicero
03/03/2021 Reformes necessàries en el Dret Civil de Catalunya Albert Domingo Castellà
24/02/2021 Matrimoni, separació i divorci Ignacio Boisán Cañamero
17/02/2021 Obra Nova, georeferenciació i alguns comentaris heterodoxos Javier Micó Giner
10/02/2021 Interpellatio in iure des d'una perspectiva pràctica Carlos Vázquez Atkinson i Iván-Emilio Robles Caramazana
03/02/2021 Successió Mortis Causa arran del Reglament (UE) 650/2012. Marc legal i doctrina de la DGSJFP Fernando J. de Yllescas Muñoz
27/01/2021 Pràctica notarial de jurisdicció voluntària en matèria sucesoria Javier E.Satué de Velasco
20/01/2021 El paper dels notaris en la solució de conflictes: Mediació i Conciliació Antoni Bosch Carrera
13/01/2021 L'artícle 28 de la Llei Hipotecària. La seva imprescindible i urgent reforma Josep M. Valls Xufré
23/12/2020 Fets imposables addicionals en la succesió: conmutació de l'usdefruit vidual José Vicente Galdón
16/12/2020 Drets legals d'adquisició preferent en matèria d'habitatge a Catalunya Victor Asensio
CNC