ÍNDEX

Data Títol Ponents
26/06/2024 INDIP - Resolucions de la Direcció General sobre qüestions internacionals Beatriz Añoveros Terradas, Cristina González Beilfuss i Roland Krause
12/06/2024 Presentació del llibre: Comentario al código civil de Cataluña Libro 4: Derecho de sucesiones Antoni Vaquer Aloy y Santiago Espiau Espiau
22/05/2024 Presentació del llibre: Un notari català a Cantabria Eladi Crehuet Serra, José Javier Corral Martínez y Raquel Igareda Anievas
10/04/2024 Qüestions d’interès notarial de la nova regulació sobre modificacions estructurals Ricardo Cabanas Trejo
06/03/2024 Sessió Fiscal José Vicente Galdón, Concha Carballo y Galdón López.
28/02/2024 INDIP - La qüestió prejudicial davant el TJUE: una visió des de dins Crístian Oró Martínez
31/01/2024 Cinc temes successoris problemàtics: capacitat, imputació, desheretació, cautela socini i quarta falcídia Antoni Bosch Carrera y Ramón Pratdesaba Ricart
17/01/2024 Protecció de dades, Big Data, Intel.ligència Artificial i incidència sobre el Protocol Notarial Eduard Domingo Parés
13/12/2023 Sucesiones internacionales: ocho (agitados) años de vigencia del Reglamento 650/2012 Jesús Gómez Taboada
22/11/2023 INDIP - Els poders preventius en el tràfic jurídic internacional e interregional Josep M. Valls Xufré i Mónica Vinaixa Miquel
15/11/2022 Una doble visió notarial de la mediació: Espanya-Argentina Antoni Bosch Carrera
04/10/2022 Presentació del llibre “DOCTRINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL EN MATERIA ARANCELARIA” Pablo Vázquez Moral
27/09/2022 La propietat horitzontal i la propietat volumètrica Juan Gómez Martínez
05/07/2022 L’arbitratge i la seva relació amb la funció notarial Antoni Bosch Carrera i Alejandro Sáez Ripoll
21/06/2022 El testament: una institució mil·lenària davant el repte electrònic. Javier Serrano Copete
07/06/2022 Presentació del llibre “TRAINING INFALIBLE PARA NOTARÍAS. Guia para sobrevivir y aprovar la oposición” Pilar Latorre Guillorme
30/05/2022 ADIPN - Aplicació del dret civil català en supòsits internacionals e interregionals Beatriz Añoveros Terradas , Cristina González Beilfuss y Ariadna Ribés i Romeu
17/05/2023 Presentació del llibre “La Notaria de Rialp i la saga dels notaris Carrera” Eladi Crehuet Serra
29/03/2023 Els patrimonis protegits per a persones amb discapacitat Valero Soler Martín-Javato
22/03/2023 Sessió Fiscal José Vicente Galdón, Concha Carballo y María Paz Juárez Olmos.
15/03/2023 Presentació del llibre: Prontuario de Práctica Notarial Ramón García-Atance Lacadena
1/03/2023 Últimes resolucions d'interès de la Direcció General de Seguretat i Fe pública Ana Virginia Botía González
15/02/2023 Eines per l’anàlisi d’operacions de blanqueig de capitals i de finançament del terrrorisme Mariano García Fresno
1/02/2023 Els règims econòmics matrimonials i les parelles de fet en el Dret Internacional Privat. Especial anàlisi dels reglaments comunitaris Ramón García-Torrent Carballo
18/01/2023 ADIPN - El reconeixement dels divorcis no judicials en la UE Beatriz Añoveros Terradas , Cristina González Beilfuss i Pablo Quinzá Redondo
11/01/2023 RDL 19/2022, de 22 de novembre.Novetats en l’àmbit hipotecàri Antonio Ángel Longo Martínez
13/12/2022 XIV Premi Puig Salellas Elías Campo Villegas
30/11/2022 El laberint del ius transmissionis: efectes civils i tributaris Jesús Gómez Taboada
16/11/2022 ADIPN - NOTIFICACIONS INTERNACIONALS Beatriz Añoveros Terradas , Cristina González Beilfuss i Javier Casado Román
2/11/2022 Presentació de la 3a edició del llibre: DERECHO NOTARIAL Ignacio Gomá Lanzón i Fernando Gomá Lanzón
19/10/2022 Aspectes fiscals de la constitució i liquidacions,augments i reduccions de capital de societats Concha Carballo Casado
5/10/2022 ADIPN - EL NOTARI COM A ÓRGAN JURISDICCIONAL EN ELS REGLAMENTS EUROPEUS Beatriz Añoveros Terradas , Cristina González Beilfuss i Pilar Jiménez Blanco
21/09/2022 El reemborsament anticipat i la pèrdua financera en la Llei 5/2019 Albert Domingo Castellà
20/07/2022 L’eficàcia del document privat electrònic José Ángel Martínez Sanchiz
12/07/2022 I ara què? Atenció i suport a les persones amb discapacitat intel·lectual en l’exercici de la seva capacitat jurídica Raúl Olivera Vidal
06/07/2022 El sistema notarial de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme Pedro Galindo Gil
15/06/2022 ADIPN - Controvèrsia sobre la llei espanyola aplicable a un pacte successori atorgat per un estranger-STSJ Illes Balears 14.5.2021 vs. RDGSJFP 20.1.2022 Beatriz Añoveros Terradas , Cristina González Beilfuss, Esperança Ginebra Molins i Albert Font i Segura
26/05/2022 JORNADES SOBRE "Conformitat de béns i serveis: més enllà de la transposició de les Directives (UE) 2019/770 i 2019/771" Universitat de Barcelona
18/05/2022 El notari i les noves tecnologies Francisco Javier García Mas
04/05/2022 Les operacions de reestructuració i l’empresa familiar Concha Carballo Casado
20/04/2022 Aspectes fiscals de les operacions de reestructuració Concha Carballo Casado
06/04/2022 Evolució i situació actual de la plusvàlua municipal María Paz Juárez Olmos
23/03/2022 INDIP - El suport a les persones amb discapacitat en situacions internacionals Elena Lauroba Lacasa, Mª Pilar Diago Diago, Salomé Adroher Biosca, Pietro Franzina i José Mª Gómez-Riesco Tabernero de Paz
16/03/2022 Aspectes pràctics sobre la Llei8/2021 i el Decret Llei19/2021 en matèria de discapacitat Almudena Castro-Girona Martínez
9/03/2022 Junta Notarial de Societats Anònimes i Limitades, en particular la telemàtica Emilio Roselló Carrión
2/03/2022 Criteris actuals en la interpretació de normes aranzelàries Andrés Sexto Caballeiro
23/02/2022 El dret a còpia: Supòsits pràctics Pablo Vázquez Moral
16/02/2022 Veïnatge civil Albert Domingo Castellà
9/02/2022 Presentació del llibre: DE ESCRIBANOS A NOTARIOS Apuntes para una historia del notariado español Plácido Barrios Fernández
2/02/2022 El protocol notarial integrat: Una realitat indefugible. Miguel Roca Bermúdez de Castro
26/01/2022 Llei 5/2019. Documentació precontractual. Productes vinculats/combinats (assegurances). Negoci complex. Fermín Moreno Ayguadé
19/01/2022 Sessió Fiscal José Vicente Galdón i Concha Carballo Casado
12/01/2022 Jurisprudència del Suprem d'interès notarial en matèria de contratació inmobiliària Aurora Cristina Díaz-Fraile del Monte
22/12/2021 Presentació del llibre: La función notarial y registral en el Derecho inmobiliario Ruperto Isidoro Martínez Martínez
15/12/2021 Cadastre: Alteracions físiques i esmena de discrepàncies Carlota Royes Perdrix i Elena Cantos Márquez
01/12/2021 Notes d’urgència sobre la reforma notarial i registral de l’Avantprojectede la Llei de mesures d’eficiència digital Javier Martínez del Moral
24/11/2021 Dret de separació del soci en les societats mercantils Alfonso Romero Carrillo de Mendoza
17/11/2021 Introducció a la monografia: “Las garantías en el Derecho Mercantil: Problemática actual” - La prenda a Catalunya. Problemes relatius a la Llei aplicable i les especialitats jurídiques Blanca de la Càmara Entrena i Víctor J. Asensio Borrellas
10/11/2021 INDIP - Successions internacionals. Jurisprudència del TJUE i doctrina de la Direcció General Beatriz Añoveros Terradas i Cristina González Beilfuss
27/10/2021 Presentació del llibre: Memento pràctic – Hipotecari 2021-2022 Ignacio Martínez-Gil Vich
20/10/2021 Competència internacional en els expedients notarials Pablo Vázquez Moral
13/10/2021 El paper del Notari en la contractació amb consumidors(aspectes ètics) Albert Domingo Castellà
08/09/2021 Reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat pel Decret Llei 19/2021 Martín Garrido Melero
30/06/2021 Presentació del llibre: "La descripción de la finca en la Escritura Pública" Víctor Esquirol Jiménez
16/06/2021 Presentació del llibro: "El Contrato de Crédito Inmobiliario" Antonio Ángel Longo Martínez
09/06/2021 La intervenció notarial en la Directiva de Digitalització del Dret de Societats José Carmelo Llopis Benlloch
02/06/2021 Presentació del llibre: La Compravenda Immobiliària Escriptura pública i inscripció registral Javier Micó Giner
26/05/2021 Dissolució i liquidació de societats. Visió pràctica Blanca de la Cámara Entrena
19/05/2021 Les arres en el Codi Civil de Catalunya: Perspectiva Fiscal i Civil Enric Brancós Nuñez
12/05/2021 Actes Telemàtiques:Cauteles i pràctica Pedro Moro García
05/05/2021 Expedient matrimonial doctrina de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública José Alberto Marín Sánchez i Raquel Iglesias Pajares
28/04/2021 Parelles de fet i llibertat individual. Pluralitat legislativa i pactes successòris amb element internacional Jesús Julián Fuentes Martínez
21/04/2021 Dos anys de la Llei de contractes de crèdit immobiliari: qüestions resoltes i qüestions per resoldre Antonio Ángel Longo Martínez
14/04/2021 HPO. Qüestions en disputa i crítiques Ángel Serrano de Nicolás
07/04/2021 La inscripció de la representació gràfica de la finca: per què no hauria ser un problema sinó un avantatge?” Víctor Esquirol Jiménez
24/03/2021 La subhasta voluntària Tomás Viña Almunia
17/03/2021 Titularitat real: un repàs necessari als seus fonaments. Present i futur Pedro Rincón de Gregorio
10/03/2021 Expedient de reclamació de deutes no contradits Silvia Martínez Carnicero
08/03/2021 INDIP - Reglaments Roma I Beatriz Añoveros Terradas i Cristina González Beilfuss
03/03/2021 Reformes necessàries en el Dret Civil de Catalunya Albert Domingo Castellà
24/02/2021 Matrimoni, separació i divorci Ignacio Boisán Cañamero
17/02/2021 Obra Nova, georeferenciació i alguns comentaris heterodoxos Javier Micó Giner
10/02/2021 Interpellatio in iure des d'una perspectiva pràctica Carlos Vázquez Atkinson i Iván-Emilio Robles Caramazana
03/02/2021 Successió Mortis Causa arran del Reglament (UE) 650/2012. Marc legal i doctrina de la DGSJFP Fernando J. de Yllescas Muñoz
27/01/2021 Pràctica notarial de jurisdicció voluntària en matèria sucesoria Javier E.Satué de Velasco
20/01/2021 El paper dels notaris en la solució de conflictes: Mediació i Conciliació Antoni Bosch Carrera
13/01/2021 L'artícle 28 de la Llei Hipotecària. La seva imprescindible i urgent reforma Josep M. Valls Xufré
23/12/2020 Fets imposables addicionals en la succesió: conmutació de l'usdefruit vidual José Vicente Galdón
16/12/2020 Drets legals d'adquisició preferent en matèria d'habitatge a Catalunya Victor Asensio
CNC