Aula de Dret Internacional Privat Notarial:

Maig 30, 2023

30 de maig de 2023 a les 19:30h Aplicació del dret civil català en supòsits internacionals i interregionals presentat per Pablo Vázquez Moral Censor de la Junta Directiva del Col·legi Notarial de Catalunya i com a ponents Beatriz Añoveros Terradas , Cristina González Beilfuss Catedràtiques de Dret internacional privat de la Universitat de Barcelona respectivament, Ariadna Ribés i Romeu Professora associada de Dret Internacional Privat, de la Universitat de Barcelona

CNC