Institut Notarial de Dret Internacional Privat

Nov22, 2023

22 de novembre de 2023 a les 19:00h Els poders preventius en el tràfic jurídic internacional e interregional presentat per Pablo Vázquez Moral Censor de la Junta Directiva del Col·legi Notarial de Catalunya Beatriz Añoveros Terradas i Cristina González Beilfuss Catedràtiques de Dret internacional privat de la Universitat de Barcelona respectivament, i como ponents Josep M. Valls Xufré notari de Barcelona i Mónica Vinaixa Miquel Profesora agregada de Dret Internacional Privat de la Universitat Pompeu Fabra

CNC